Zoznam garantovaných zamestnaní

Odborný pracovník samosprávy v oblasti životného prostr...
Horský záchranár
Príslušník hasičského a záchranného zboru - požiarna pr...
Špecialista informačnej bezpečnosti a ochrany osobných ...
Špecialista pre tvorbu stratégie a koncepcií elektronic...
Špecialista v oblasti medzinárodných vzťahov

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.