Zoznam garantovaných zamestnaní

Autorizovaný architekt
Autorizovaný krajinný architekt
Krajinný a záhradný architekt
Stavbyvedúci pre dopravné stavby
Stavbyvedúci pre inžinierske stavby
Stavbyvedúci pre pozemné stavby
Stavbyvedúci pre technické, technologické a energetické...
Stavbyvedúci pre vodné stavby
Stavebný dozor pre dopravné stavby
Stavebný dozor pre inžinierske stavby
Stavebný dozor pre pozemné stavby
Stavebný dozor pre technické, technologické a energetic...
Stavebný dozor pre vodné stavby
Špecialista na vykurovanie, vetranie a klimatizáciu

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.