Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Zverejnené nové a zrevidované národné štandardy zamestnaní, Sektorovou radou pre sklo, keramiku, minerálne výrobky a nekovové materiály

Zoznam národných štandardov zamestnaní vytvorených a zrevidovaných v priebehu Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike.

 1. Brusič skla
 2. Dekoratér keramiky a porcelánu
 3. Dekoratér skla
 4. Dispečer v sklárskej a keramickej výrobe
 5. Dispečer vo výrobe stavebných materiálov
 6. Dispečer vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
 7. Formár vo výrobe skla
 8. Formár vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
 9. Kvalitár, kontrolór v sklárskej výrobe
 10. Kvalitár, kontrolór vo výrobe stavebných materiálov
 11. Kvalitár, kontrolór vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
 12. Majster (supervízor) v sklárskej výrobe
 13. Majster (supervízor) vo výrobe stavebných materiálov
 14. Majster (supervízor) vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
 15. Majster (supervízor) výroby keramiky a porcelánu
 16. Modelár vo výrobe keramiky, kameniny a porcelánu
 17. Operátor sklárskeho taviaceho agregátu
 18. Operátor strojov na úpravu surovín a výrobu žiaruvzdorných materiálov
 19. Operátor strojov na výrobu keramických, porcelánových hmôt a glazúr
 20. Operátor strojov na výrobu minerálnych vlákien a stavebných materiálov
 21. Palič na pecných agregátoch
 22. Pomocný pracovník v sklárskej výrobe
 23. Pomocný pracovník vo výrobe a úprave žiaruvzdorných materiálov
 24. Pomocný pracovník vo výrobe keramiky a porcelánu
 25. Pomocný pracovník vo výrobe stavebných a izolačných materiálov
 26. Riadiaci pracovník (manažér) v sklárskej výrobe
 27. Riadiaci pracovník (manažér) vo výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálov
 28. Riadiaci pracovník (manažér) výroby keramiky a porcelánu
 29. Sklár
 30. Spracovateľ skleného vlákna
 31. Strojník a zoraďovač sklárskych zariadení
 32. Strojník na obsluhu strojov vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
 33. Špecialista riadenia kvality v sklárskej výrobe
 34. Špecialista riadenia kvality vo výrobe stavebných materiálov
 35. Špecialista riadenia kvality vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
 36. Špecialista riadenia kvality výroby keramiky a porcelánu
 37. Špecialista riadenia sklárskej výroby
 38. Špecialista riadenia výroby stavebných materiálov
 39. Špecialista riadenia výroby žiaruvzdorných materiálov
 40. Špecialista technológ keramiky, kameniny a porcelánu
 41. Špecialista technológ v sklárskej výrobe
 42. Špecialista technológ vo výrobe stavebných materiálov
 43. Špecialista technológ vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
 44. Špecialista údržby v sklárskej výrobe
 45. Špecialista údržby vo výrobe stavebných materiálov
 46. Špecialista vo výskume a vývoji v sklárskej výrobe
 47. Špecialista vo výskume a vývoji vo výrobe stavebných materiálov
 48. Špecialista vo výskume a vývoji vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
 49. Ťahač skleného vlákna
 50. Technik 3D tlače
 51. Technik prípravy a tavenia skloviny
 52. Technik výroby keramiky, kameniny a porcelánu
 53. Technik výroby sklených a minerálnych materiálov
 54. Technik výroby stavebných materiálov
 55. Technik výroby žiaruvzdorných materiálov
 56. Tribotechnik
 57. Umelecký sklár
 58. Úpravár žiaruvzdorných materiálov
 59. Výrobca bižutérie a ozdobných predmetov
 60. Výrobca technickej a stavebnej keramiky

« o sektore

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.