Zverejnené nové a zrevidované národné štandardy zamestnaní, Sektorovou radou pre sklo, keramiku, minerálne výrobky a nekovové materiály

Zoznam národných štandardov zamestnaní vytvorených a zrevidovaných v priebehu Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike.

 1. Brusič skla
 2. Dekoratér keramiky a porcelánu
 3. Dekoratér skla
 4. Dispečer vo výrobe stavebných materiálov
 5. Dispečer vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
 6. Formár vo výrobe skla
 7. Formár vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
 8. Kvalitár, kontrolór v sklárskej výrobe
 9. Kvalitár, kontrolór vo výrobe stavebných materiálov
 10. Kvalitár, kontrolór vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
 11. Majster (supervízor) v sklárskej výrobe
 12. Majster (supervízor) vo výrobe stavebných materiálov
 13. Majster (supervízor) vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
 14. Majster (supervízor) výroby keramiky a porcelánu
 15. Modelár vo výrobe keramiky, kameniny a porcelánu
 16. Operátor sklárskeho taviaceho agregátu
 17. Operátor strojov na úpravu surovín a výrobu žiaruvzdorných materiálov
 18. Operátor strojov na výrobu keramických, porcelánových hmôt a glazúr
 19. Operátor strojov na výrobu minerálnych vlákien a stavebných materiálov
 20. Palič na pecných agregátoch
 21. Pomocný pracovník v sklárskej výrobe
 22. Pomocný pracovník vo výrobe a úprave žiaruvzdorných materiálov
 23. Pomocný pracovník vo výrobe keramiky a porcelánu
 24. Pomocný pracovník vo výrobe stavebných a izolačných materiálov
 25. Riadiaci pracovník (manažér) v sklárskej výrobe
 26. Riadiaci pracovník (manažér) vo výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálov
 27. Riadiaci pracovník (manažér) výroby keramiky a porcelánu
 28. Sklár
 29. Spracovateľ skleného vlákna
 30. Strojník a zoraďovač sklárskych zariadení
 31. Strojník na obsluhu strojov vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
 32. Špecialista riadenia kvality v sklárskej výrobe
 33. Špecialista riadenia kvality vo výrobe stavebných materiálov
 34. Špecialista riadenia kvality výroby keramiky a porcelánu
 35. Špecialista riadenia sklárskej výroby
 36. Špecialista riadenia výroby stavebných materiálov
 37. Špecialista riadenia výroby žiaruvzdorných materiálov
 38. Špecialista technológ v sklárskej výrobe
 39. Špecialista technológ vo výrobe stavebných materiálov
 40. Špecialista technológ vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
 41. Špecialista údržby v sklárskej výrobe
 42. Špecialista údržby vo výrobe stavebných materiálov
 43. Špecialista vo výskume a vývoji vo výrobe stavebných materiálov
 44. Špecialista vo výskume a vývoji vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
 45. Špecialista vo výskume a vývoji v sklárskej výrobe
 46. Technik 3D tlače
 47. Technik prípravy a tavenia skloviny
 48. Technik výroby keramiky, kameniny a porcelánu
 49. Technik výroby sklených a minerálnych materiálov
 50. Technik výroby stavebných materiálov
 51. Technik výroby žiaruvzdorných materiálov
 52. Tribotechnik
 53. Ťahač skleného vlákna
 54. Umelecký sklár
 55. Úpravár žiaruvzdorných materiálov
 56. Výrobca bižutérie a ozdobných predmetov
 57. Výrobca technickej a stavebnej keramiky

« o sektore

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.