Zverejnené nové a zrevidované národné štandardy zamestnaní, Sektorovou radou pre remeslá a osobné služby

Zoznam národných štandardov zamestnaní vytvorených a zrevidovaných v priebehu Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike.

 1. Balzamovač ľudských tiel
 2. Barber
 3. Čipkár
 4. Detektív
 5. Detektív špecialista
 6. Detektívny koncipient
 7. Hodinár – výrobca, opravár
 8. Hrobár
 9. Inšpektor výkonu fyzickej ochrany (strážna služba)
 10. Inštruktor autoškoly
 11. Kaderník
 12. Kachliar
 13. Kamenár
 14. Klobučník
 15. Kominár
 16. Korytár (výrobca dlabaného riadu)
 17. Kozmetik
 18. Lektor v oblasti bezpečnostných služieb
 19. Manikér
 20. Masér (okrem maséra v zdravotníctve)
 21. Medovnikár
 22. Mechanik, opravár kancelárskej techniky (resp. organizačnej a výpočtovej techniky)
 23. Mechanik, opravár klimatizačných a chladiarenských zariadení
 24. Odpaľovač ohňostrojov
 25. Operátor pultu centrálnej ochrany
 26. Organizátor pohrebov
 27. Pedikér
 28. Podológ
 29. Potápač na výkon prác
 30. Pracovník fotoslužby
 31. Pracovník fyzickej ochrany majetku (strážnik)
 32. Pracovník fyzickej ochrany osôb (ochranca)
 33. Pracovník krematória
 34. Pracovník obsluhujúci solárium
 35. Pracovník obsluhy čistiaceho stroja
 36. Pracovník obsluhy zariadení v práčovni a čistiarni
 37. Pracovník permanentného make-upu
 38. Pracovník servisu športových potrieb
 39. Pracovník zásahovej skupiny pultu centrálnej ochrany
 40. Pracovník zberu zákaziek na pranie, žehlenie a chemické čistenie
 41. Prekladateľ cudzích jazykov
 42. Projektový špecialista v oblasti súkromnej bezpečnosti
 43. Projektový technik v oblasti súkromnej bezpečnosti
 44. Revízny technik komínov
 45. Riadiaci pracovník (manažér) čistiarne, žehliarne a práčovne
 46. Riadiaci pracovník v oblasti strážnych a detektívnych služieb
 47. Ručný práč, detašér
 48. Ručný tkáč
 49. Sedlár a manžetár
 50. Správca domácnosti, gazdiná
 51. Supervízor prevádzkových a upratovacích služieb
 52. Tetovač tela
 53. Tlmočník cudzích jazykov
 54. Toaletár
 55. Umelecký drotár
 56. Umývač okien výškových budov
 57. Upratovačka
 58. Vedúci objektu fyzickej ochrany (strážna služba)
 59. Vedúci výkonu fyzickej ochrany (strážna služba)
 60. Vedúci zmeny fyzickej ochrany (strážna služba)
 61. Vlásenkár (výrobca parochní)
 62. Vodič pohrebného motorového vozidla
 63. Vrátnik
 64. Výrobca kraslíc
 65. Výrobca, opravár strelných zbraní
 66. Výrobca predmetov zo šúpolia
 67. Zlatník, klenotník
 68. Žehliar

« o sektore

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.