Zverejnené nové a zrevidované národné štandardy zamestnaní, Sektorovou radou pre remeslá a osobné služby

Zoznam národných štandardov zamestnaní vytvorených a zrevidovaných v priebehu Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike.

 1. Balzamovač ľudských tiel
 2. Barber
 3. Čipkár
 4. Detektív
 5. Detektív špecialista
 6. Detektívny koncipient
 7. Hodinár – výrobca, opravár
 8. Hrobár
 9. Inšpektor výkonu fyzickej ochrany (strážna služba)
 10. Inštruktor autoškoly
 11. Interiérový dizajnér
 12. Kaderník
 13. Kachliar
 14. Kamenár
 15. Klobučník
 16. Kominár
 17. Korytár (výrobca dlabaného riadu)
 18. Košikár
 19. Kozmetik
 20. Ladič a údržbár klavírov a klávesových nástrojov (hudobných nástrojov)
 21. Lektor v oblasti bezpečnostných služieb
 22. Manikér
 23. Masér (okrem maséra v zdravotníctve)
 24. Medovnikár
 25. Mechanik, opravár kancelárskej techniky (resp. organizačnej a výpočtovej techniky)
 26. Mechanik, opravár klimatizačných a chladiarenských zariadení
 27. Obuvník pre zákazkovú výrobu a opravu obuvi
 28. Odpaľovač ohňostrojov
 29. Operátor pultu centrálnej ochrany
 30. Opravár bicyklov a podobných prostriedkov
 31. Organizátor pohrebov
 32. Pedikér
 33. Podológ
 34. Potápač na výkon prác
 35. Pracovník fotoslužby
 36. Pracovník fyzickej ochrany majetku (strážnik)
 37. Pracovník fyzickej ochrany osôb (ochranca)
 38. Pracovník kľúčovej služby
 39. Pracovník krematória
 40. Pracovník obsluhujúci solárium
 41. Pracovník obsluhy čistiaceho stroja
 42. Pracovník obsluhy zariadení v práčovni a čistiarni
 43. Pracovník permanentného make-upu
 44. Pracovník servisu športových potrieb
 45. Pracovník zásahovej skupiny pultu centrálnej ochrany
 46. Pracovník zberu zákaziek na pranie, žehlenie a chemické čistenie
 47. Prekladateľ cudzích jazykov
 48. Projektový špecialista v oblasti súkromnej bezpečnosti
 49. Projektový technik v oblasti súkromnej bezpečnosti
 50. Revízny technik komínov
 51. Riadiaci pracovník (manažér) čistiarne, žehliarne a práčovne
 52. Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti prekladateľstva, tlmočníctva
 53. Riadiaci pracovník v oblasti strážnych a detektívnych služieb
 54. Ručný práč, detašér
 55. Ručný tkáč
 56. Rukavičkár
 57. Rytec kovu (gravírovanie)
 58. Sedlár a manžetár
 59. Správca domácnosti, gazdiná
 60. Supervízor prevádzkových a upratovacích služieb
 61. Tetovač tela
 62. Tlmočník cudzích jazykov
 63. Toaletár
 64. Umelecký drotár
 65. Umelecký keramikár, hrnčiar
 66. Umývač okien výškových budov
 67. Upratovačka
 68. Údržbár
 69. Vedúci objektu fyzickej ochrany (strážna služba)
 70. Vedúci výkonu fyzickej ochrany (strážna služba)
 71. Vedúci zmeny fyzickej ochrany (strážna služba)
 72. Vizážista, kolorista
 73. Vlásenkár (výrobca parochní)
 74. Vodič pohrebného motorového vozidla
 75. Vrátnik
 76. Výrobca kraslíc
 77. Výrobca, opravár strelných zbraní
 78. Výrobca a opravár hudobných nástrojov
 79. Výrobca predmetov zo šúpolia
 80. Zlatník, klenotník
 81. Žehliar

« o sektore

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.