Zverejnené nové a zrevidované národné štandardy zamestnaní, Sektorovou radou pre remeslá a osobné služby

Zoznam národných štandardov zamestnaní vytvorených a zrevidovaných v priebehu Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike.

 1. Balzamovač ľudských tiel
 2. Barber
 3. Čipkár
 4. Detektív
 5. Detektív špecialista
 6. Detektívny koncipient
 7. Drotár
 8. Hodinár – výrobca, opravár
 9. Hrobár
 10. Inšpektor výkonu fyzickej ochrany (strážna služba)
 11. Inštruktor autoškoly
 12. Interiérový dizajnér
 13. Kaderník
 14. Kachliar
 15. Kamenár
 16. Keramikár, hrnčiar
 17. Klobučník
 18. Kominár
 19. Korytár (výrobca dlabaného riadu)
 20. Košikár
 21. Kozmetik
 22. Ladič a údržbár klavírov a klávesových nástrojov (hudobných nástrojov)
 23. Lektor v oblasti bezpečnostných služieb
 24. Manikér
 25. Masér (okrem maséra v zdravotníctve)
 26. Medovnikár
 27. Mechanik, opravár kancelárskej techniky (resp. organizačnej a výpočtovej techniky)
 28. Mechanik, opravár klimatizačných a chladiarenských zariadení
 29. Obuvník pre zákazkovú výrobu a opravu obuvi
 30. Odpaľovač ohňostrojov
 31. Operátor pultu centrálnej ochrany
 32. Opravár bicyklov a podobných prostriedkov
 33. Organizátor pohrebov
 34. Pedikér
 35. Podológ
 36. Potápač na výkon prác
 37. Pracovník fotoslužby
 38. Pracovník fyzickej ochrany majetku (strážnik)
 39. Pracovník fyzickej ochrany osôb (ochranca)
 40. Pracovník kľúčovej služby
 41. Pracovník krematória
 42. Pracovník obsluhujúci solárium
 43. Pracovník obsluhy čistiaceho stroja
 44. Pracovník obsluhy zariadení v práčovni a čistiarni
 45. Pracovník permanentného make-upu
 46. Pracovník servisu športových potrieb
 47. Pracovník zásahovej skupiny pultu centrálnej ochrany
 48. Pracovník zberu zákaziek na pranie, žehlenie a chemické čistenie
 49. Prekladateľ cudzích jazykov
 50. Projektový špecialista v oblasti súkromnej bezpečnosti
 51. Projektový technik v oblasti súkromnej bezpečnosti
 52. Revízny technik komínov
 53. Rezbár, modelár
 54. Riadiaci pracovník (manažér) čistiarne, žehliarne a práčovne
 55. Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti prekladateľstva, tlmočníctva
 56. Riadiaci pracovník v oblasti strážnych a detektívnych služieb
 57. Ručný práč, detašér
 58. Ručný tkáč
 59. Rukavičkár
 60. Rytec kovu (gravírovanie)
 61. Sedlár a manžetár
 62. Správca domácnosti, gazdiná
 63. Supervízor prevádzkových a upratovacích služieb
 64. Tetovač tela
 65. Tlmočník cudzích jazykov
 66. Toaletár
 67. Údržbár
 68. Umývač okien výškových budov
 69. Upratovačka
 70. Vedúci objektu fyzickej ochrany (strážna služba)
 71. Vedúci výkonu fyzickej ochrany (strážna služba)
 72. Vedúci zmeny fyzickej ochrany (strážna služba)
 73. Vizážista, kolorista
 74. Vlásenkár (výrobca parochní)
 75. Vodič pohrebného motorového vozidla
 76. Vrátnik
 77. Výrobca kraslíc
 78. Výrobca, opravár strelných zbraní
 79. Výrobca a opravár hudobných nástrojov
 80. Výrobca predmetov zo šúpolia
 81. Zlatník, klenotník
 82. Žehliar

« o sektore

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.