Zoznam garantovaných zamestnaní

Aranžér, dekoratér
Asistent choreografie
Digitalizátor
Filmový architekt
Garderobiér, kostymér
Grafológ (písmoznalec)
Choreograf 
Inšpektor, technik orchestra
Inšpicient
Lektor dramaturgie
Majster divadelnej sály
Mím
Svetelný dizajnér
Štatista, komparzista
Technik na prepojovači
Technik špeciálnych efektov
Technik záznamu a prepisu
Vedúci výpravy
Výskumník historického urbanizmu
Výskumník historickej architektúry
Výskumník umelecko-historický
Technik astronóm
Filmograf (faktograf)
Vedúci zvukovýroby

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.