Schválené národné štandardy zamestnaní v XI. etape tvorby a revízie

03.12.2021

V termíne  od 5. mája do 6. júna 2021. Schvaľovala Aliancia sektorových rád v rámci XI. etapy 66 národných štandardov zamestnaní (ďalej „NŠZ“), vytvorených a revidovaných v rámci Národného projektu SRI v období september 2021.

Karty NŠZ sú k dispozícii v informačnom systéme SRI, zoznam zverejnených NŠZ v rámci projektu je dostupný tu.

Prehľad zverejnených NŠZ v XVI. etape je tu:

Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov

 1. Pomocný pracovník v akvakultúre
 2. Realizátor záhradných a krajinných úprav
 3. Traktorista (poľnohospodárstvo)
 4. Technik pre precízne poľnohospodárstvo

Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu

 1. Banský elektromechanik
 2. Banský zámočník
 3. Geofyzik

Sektorová rada Textil, odevy, obuv a spracovanie kože

 1. Operátor strojov na prípravu vlákien a pradenie (pradiar)

Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

 1. Operátor zariadenia na sekanie, drvenie a mletie dreva

Sektorová rada Celulózo-papierenský a polygrafický priemysel

 1. Operátor zariadenia na výrobu celulózy
 2. Pomocný pracovník v polygrafickej výrobe

Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo

 1. Práškový metalurg
 2. Zlievarenský modelár

Sektorová rada pre elektrotechniku

 1. Elektrotechnik automatizovanej výroby
 2. Mechanik signalizačných a komunikačných systémov
 3. Špecialista robotiky

Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu

 1. Revízny technik elektrických zariadení
 2. Revízny technik plynových zariadení

Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie

 1. Špecialista ochrany prírody
 2. Špecialista ochrany životného prostredia v priemyselnej výrobe
 3. Technik prevádzky kanalizácií a ČOV

Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu

 1. Stavebný špecialista technológ
 2. Požiarny audítor
 3. Zatepľovač

Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch

 1. Pomocný pracovník pri príprave rýchleho občerstvenia
 2. Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti marketingu
 3. Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti obchodu (obchodný riaditeľ)

Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby

 1. Riadiaci pracovník (manažér) v cestnej infraštruktúre
 2. Operátor vysokozdvižného vozíka
 3. Technický špecialista v letiskovej infraštruktúre

Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo

 1. Poradca a predajca bankových produktov a služieb pre segment stredných klientov a mikropodnikateľov
 2. Poradca a predajca bankových produktov a služieb pre segment veľkých firemných klientov
 3. Pracovník pri priehradke v bankovníctve

Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel

 1. Dokumentarista, informačný špecialista
 2. Dokumentátor zbierkových predmetov v múzeu, galérií
 3. Koncertný majster
 4. Výskumno-metodický pracovník v knihovníctve
 5. Zriadenec orchestra
 6. Bábkoherec
 7. Tvorca bábok
 8. Umelecký rekvizitár, zbrojár
 9. Vedecký pracovník v astronómií

Sektorová rada pre Vzdelávanie, výchovu a šport

 1. Školník
 2. Tréner športovej školy a tréner športovej triedy
 3. Animátor voľného času
 4. Kouč

Sektorová rada pre verejné služby a správu

 1. Špecialista v oblasti stratégie sociálneho poistenia
 2. Špecialista (manažér) overovania podnetov fondov EÚ
 3. Špecialista v oblasti mediálneho práva a audiovízie
 4. Odborný pracovník v oblasti sociálneho poradenstva
 5. Pracovník preventívno-bezpečnostnej služby
 6. Špecialista v oblasti rozvoja vedy, výskumu a inovácií

Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku a manažment

 1. Administratívny pracovník v advokátskej kancelárii
 2. Odborný administratívny asistent
 3. Pracovník reprografie
 4. Pracovník správy registratúry
 5. Špecialista ľudských zdrojov (generalista)
 6. Technik požiarnej ochrany
 7. Špecialista reportingu
 8. Špecialista v oblasti hospodárskej správy a údržby majetku

Sektorová rada pre zdravotníctvo a sociálne služby

 1. Hematológ a transfúziológ
 2. Pediater intenzívnej medicíny
 3. Sestra špecialistka v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti
 4. Riadiaci zdravotnícky pracovník – rádiologický technik

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.