Schválené národné štandardy zamestnaní v IV. etape tvorby a revízie

02.12.2021

V termíne  od 12. novembra do 3. decembra 2020. Schvaľovala Aliancia sektorových rád v rámci IV. etapy 37 národných štandardov zamestnaní (ďalej „NŠZ“), vytvorených a revidovaných v rámci Národného projektu SRI.

Karty NŠZ sú k dispozícii v informačnom systéme SRI, zoznam zverejnených NŠZ v rámci projektu je dostupný tu.

Prehľad zverejnených NŠZ v IV. etape je tu:

Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu

 1. Vodič banskej lokomotívy
 2. Strelmajster

Sektorová rada pre potravinárstvo

 1. Kvalitár potravín a nápojov
 2. Lahôdkar

Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože

 1. Šička odevnej a technickej konfekcie

Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

 1. Montážny pracovník drevených konštrukcií

Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel

 1. Dispečer v celulózo-papierenskej výrobe
 2. Špecialista technológ v polygrafickej výrobe

Sektorová rada pre chémiu a farmáciu

 1. Analytický chemik
 2. Chemický špecialista biotechnológ

Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo

 1. Hutník oceliar
 2. Operátor stroja na ťahanie a pretláčanie kovov

Sektorová rada pre elektrotechniku

 1. Skúšobný technik elektronických zariadení

Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektriku

 1. Technik energetických zariadení budov
 2. Technik energetik projektant, konštruktér
 3. Technik radiačnej kontroly v jadrovej elektrárni
 4. Špecialista zariadení a systémov obnoviteľnej energie

Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie

 1. Čistič kanalizačných zariadení

Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu

 1. Inžinier geodet a kartograf

Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby

 1. Administratívny pracovník v železničnej doprave
 2. Pokladník a predavač lístkov vo verejnej osobnej doprave
 3. Vodič osobného motorového vozidla

Sektorová rada pre verejné služby a správu

 1. Odborný pracovník na úseku kontrolnej činnosti vo verejných službách zamestnanosti, sociálnych vecí a rodiny
 2. Príslušník väzenskej služby – čakateľ
 3. Špecialista monitorovania operačných programov fondov EÚ
 4. Špecialista v oblasti dôchodkového poistenia
 5. Špecialista v oblasti vzťahov štátu a cirkví
 6. Špecialista výkonu obchodných opatrení

Sektorová rada pre zdravotníctvo a sociálne služby

 1. Asistent sociálnej práce
 2. Lekár urgentnej medicíny
 3. Neurochirurg
 4. Pediatrický hematológ a onkológ
 5. Sociálny pracovník
 6. Urológ
 7. Riadiaci zdravotnícky pracovník – zubný lekár

Sektorová rada pre remeslá a osobné služby

 1. Kaderník
 2. Lektor v oblasti bezpečnostných služieb

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.