Schválené národné štandardy zamestnaní v II. etape tvorby a revízie

02.12.2021

V termíne  od 5. októbra do 22. októbra 2020. Schvaľovala Aliancia sektorových rád v rámci II. etapy 44 národných štandardov zamestnaní (ďalej „NŠZ“), vytvorených a revidovaných v rámci Národného projektu SRI.

Karty NŠZ sú k dispozícii v informačnom systéme SRI, zoznam zverejnených NŠZ v rámci projektu je dostupný tu.

Prehľad zverejnených NŠZ v II. etape je tu:

Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože

 1. Krajčír technickej konfekcie
 2. Špecialista riadenia kvality v textilnej a odevnej výrobe
 3. Špecialista riadenia textilnej a odevnej výroby

Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

 1. Čalúnnik (okrem umeleckého)
 2. Mechanik, opravár drevoobrábacích strojov a zariadení
 3. Operátor impregnácie dreva
 4. Operátor sušiarne dreva
 5. Pracovník pre pestovanie a ochranu lesa
 6. Špecialista riadenia kvality vo výrobe drevených konštrukcií
 7. Špecialista, odborný lesný hospodár
 8. Špecialista, znalec pre lesníctvo a poľovníctvo

Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel

 1. Majster (supervízor) v celulózo-papierenskej výrobe
 2. Špecialista riadenia kvality v celulózo-papierenskej výrobe

Sektorová rada pre chemický a farmaceutický priemysel

 1. Chemický špecialista vo výskume a vývoji

Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo

 1. Autokarosár
 2. Obrábač kovov

Sektorová rada pre elektrotechniku

 1. Materiálový technológ v elektrotechnike
 2. Špecialista elektrotechnik technológ
 3. Špecialista kontroly kvality testovacích zariadení

Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektriku

 1. Technik automatizovaných riadiacich systémov energetických
 2. Technik elektrickej stanice
 3. Technik havarijného plánovania a pripravenosti v jadrovej elektrárni
 4. Technik palivového hospodárstva v jadrovej elektrárni
 5. Technik prevádzky, údržby distribučnej sústavy a rozvodu v energetike
 6. Technik rozvoja distribučnej sústavy a rozvodu plynu
 7. Technik alternatívnych zdrojov energie

Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie

 1. Technický špecialista vodárenských koncepcií

Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch

 1. Krupiér internetového kasína
 2. Pracovník herne
 3. Pracovník stávkovej kancelárie
 4. Vedúci recepcie

Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport

 1. Antropológ
 2. Športový agent

Sektorová rada pre verejné služby a správu

 1. Kriminológ
 2. Odborný pracovník civilnej ochrany a krízového riadenia
 3. Odborný pracovník poskytovania príspevkov na aktívne opatrenia trhu práce
 4. Príslušník obecnej, mestskej polície
 5. Príslušník Policajného zboru služby poriadkovej polície
 6. Riadiaci pracovník v oblasti sociálneho poistenia
 7. Špecialista (manažér) ITMS
 8. Špecialista v oblasti práv a kultúry národnostných menšín

Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment

 1. Administratívny pracovník v oblasti štatistiky
 2. Informátor
 3. Technik vozového parku

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.