Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

PESTLE analýza – sektor sociálnych služieb

Politické vplyvy:

Ekonomické vplyvy:


Sociálne vplyvy:

Technologické vplyvy:

Legislatívne vplyvy:

Ekologické vplyvy:

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.