Analýza sektora

Spracované dáta týkajúce sa ekonomických ukazovateľov a ľudských zdrojov sú definované za sektory sklo, keramika, minerálne výrobky a nekovové materiály. Skupiny podnikov sú vymedzené podľa ich prevažujúcej ekonomickej činnosti a sú zahrnuté v triedach Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 – 23 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov. Pod túto divíziu ďalej patria činnosti:

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.