PESTLE a SWOT analýza ľudských zdrojov v sektore (vonkajšia analýza)

Strategická analýza prostredia (vonkajšia analýza) zachytáva vonkajšie vplyvy pôsobiace na sektor kultúry a kreatívneho priemyslu s presahom na ľudské zdroje. Pozostáva z PESTLE analýzy a SWOT analýzy.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.