Zoznam garantovaných zamestnaní

Manekýn, modelka
Marketingový špecialista
Riadiaci pracovník (manažér) kúpeľov a wellness
Správca digitálneho obsahu
Sprostredkovateľ predaja reklamného priestoru
Špecialista pre styk s verejnosťou
Hosteska
Pracovník kontroly cien
Špecialista pre starostlivosť o zákazníkov

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.