Schválené národné štandardy zamestnaní v V. etape tvorby a revízie

03.12.2021

V termíne  od 4. decembra 2020 do 6. januára 2021. Schvaľovala Aliancia sektorových rád v rámci XVII. etapy 31 národných štandardov zamestnaní (ďalej „NŠZ“), vytvorených a revidovaných v rámci Národného projektu SRI.

Karty NŠZ sú k dispozícii v informačnom systéme SRI, zoznam zverejnených NŠZ v rámci projektu je dostupný tu.

Prehľad zverejnených NŠZ v V. etape je tu:

Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu

 1. Baník
 2. Strojník ťažného stroja v bani

Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože

 1. Strihač textilu
 2. Technik textilnej a odevnej výroby
 3. Výrobca technických textílií

Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

 1. Špecialista výskumu a vývoja vo výrobe drevených konštrukcií

Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel

 1. Knihár
 2. Majster (supervízor) v polygrafickej výrobe

Sektorová rada pre chémiu a farmáciu

 1. Operátor strojov a zariadení vo farmaceutickej výrobe
 2. Chemický technik v priemyselnej výrobe

Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo

 1. Hutník vysokopeciar
 2. Operátor tvárniaceho zariadenia
 3. Operátor zlievarenských strojov a zariadení

Sektorová rada pre elektrotechniku

 1. Technik signalizačných a komunikačných systémov

Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektriku

 1. Elektromontér a opravár elektrického vedenia
 2. Operátor primárneho okruhu jadrovej elektrárne

Sektorová rada pre vodu odpad a životné prostredie

 1. Operátor recyklácie (zhodnotenia) pre ostatné odpady

Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch

 1. Aukcionár
 2. Hotelový recepčný
 3. Pracovník čerpacej stanice

Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport

 1. Tréner v športe (okrem trénera v športovej škole)
 2. Komisár dopingovej kontroly

Sektorová rada pre zdravotníctvo a sociálne služby

 1. Endokrinológ
 2. Hrudníkový chirurg
 3. Chirurg
 4. Neurológ
 5. Pediatrický kardiológ
 6. Pôrodná asistentka špecialistka v pôrodnej asistencii v rodine a komunite
 7. Posudkový sociálny pracovník
 8. Riadiaci zdravotnícky pracovník – fyzioterapeut

Sektorová rada pre remeslá a osobné služby

 1. Prekladateľ cudzích jazykov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.