Príslušník Policajného zboru služby hraničnej a cudzineckej polície

    Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
    v rámci operačného programu ľudské zdroje.