Domov
ESF
Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Centrum vzdelávania

Čo je Národná
sústava povolaní?

Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti definuje NSP ako celoštátny, jednotný informačný systém opisu štandardných nárokov trhu práce na jednotlivé pracovné miesta.

Vitajte na stránkach Národnej sústavy
povolaní

Partneri
projektu:

Výhody pre Vás

Bezplatný prístup k Registru zamestnaní

Potrebujete sa dozvedieť viac o vybranom zamestnaní?
Vstúpte do databázy národných štandardov zamestnaní.Bezplatný prístup k Registru kompetencií

Chcete poznať požiadavky zamestnávateľov na odborné vedomosti, odborné zručnosti a všeobecné spôsobilosti potrebné na kvalifikovaný výkon zamestnania?

Pre zamestnávateľov

Získajte aktuálny prehľad požiadaviek na pracovnú silu na základe vlastného aktívneho zapojenia sa do monitorovania potrieb trhu práce.


Knižnica NSP

Univerzálna knižnica národného projektu Národná sústava povolaní pre všetkých záujemcov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.