Odborný pracovník na úseku kontrolnej činnosti vo verejných službách zamestnanosti, sociálnych vecí a rodiny

Sektorová rada
Sektorová rada

Sektorová rada pre verejné služby a správu

Sociálny partner
Združenie miest a obcí Slovenska

Združenie miest a obcí Slovenska

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.