Zverejnené nové a zrevidované národné štandardy zamestnaní, Sektorovou radou pre potravinárstvo

Zoznam národných štandardov zamestnaní vytvorených a zrevidovaných v priebehu Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike.

 1. Cestovinár
 2. Cukrár
 3. Degustátor potravín a nápojov
 4. Inšpektor kontroly potravín vo výrobe
 5. Kvalitár potravín a nápojov
 6. Lahôdkar
 7. Liehovarník
 8. Majster (supervízor) v potravinárskej výrobe
 9. Mäsiar, údenár
 10. Operátor zariadenia na balenie, fľaškovanie a etiketovanie
 11. Operátor zariadenia na spracovanie a konzervovanie mäsa, mäsových produktov a rýb
 12. Operátor zariadenia na spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny
 13. Operátor zariadenia na spracovanie kávy a čaju
 14. Operátor zariadenia na výrobu cukru
 15. Operátor zariadenia na výrobu chleba, pečiva a múčnych výrobkov
 16. Operátor zariadenia na výrobu kakaa, čokolády a cukroviniek
 17. Operátor zariadenia na výrobu krmovín pre zvieratá
 18. Operátor zariadenia na výrobu liehovín
 19. Operátor zariadenia na výrobu mliečnych výrobkov
 20. Operátor zariadenia na výrobu mlynských výrobkov
 21. Operátor zariadenia na výrobu nealkoholických nápojov
 22. Operátor zariadenia na výrobu rastlinných a živočíšnych olejov a tukov
 23. Operátor zariadenia na výrobu škrobu a škrobových výrobkov
 24. Pekár
 25. Pomocný pracovník v potravinárskej výrobe
 26. Porážač, vykosťovač
 27. Predavač mäsa a rýb
 28. Riadiaci pracovník (manažér) v potravinárskej výrobe
 29. Sladovník a pivovarník
 30. Spracovateľ čaju
 31. Spracovateľ hydiny
 32. Spracovateľ korenín a húb
 33. Spracovateľ obilia (mlynár)
 34. Spracovateľ rýb
 35. Špecialista kontroly, hygieny, kvality a bezpečnosti v potravinárstve
 36. Špecialista logistik v potravinárskej výrobe
 37. Špecialista pre riadenie výroby pokrmov, polotovarov a jedál
 38. Špecialista technológ v potravinárskej výrobe
 39. Špecialista údržby v potravinárskej výrobe
 40. Špecialista výskumu a vývoja v potravinárskej výrobe
 41. Technik kontroly v potravinárskej výrobe
 42. Technik údržby v potravinárskej výrobe
 43. Technológ v potravinárskej výrobe
 44. Výrobca čokolády a čokoládových cukroviniek
 45. Výrobca nečokoládových cukroviniek
 46. Výrobca trvanlivého pečiva

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.