Zverejnené nové a zrevidované národné štandardy zamestnaní, Sektorovou radou pre potravinárstvo

Zoznam národných štandardov zamestnaní vytvorených a zrevidovaných v priebehu Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike.

 1. Cestovinár
 2. Cukrár
 3. Degustátor potravín a nápojov
 4. Inšpektor kontroly potravín vo výrobe
 5. Kvalitár potravín a nápojov
 6. Lahôdkar
 7. Liehovarník
 8. Majster (supervízor) v potravinárskej výrobe
 9. Mäsiar, údenár
 10. Operátor zariadenia na balenie, fľaškovanie a etiketovanie
 11. Operátor zariadenia na spracovanie a konzervovanie mäsa, mäsových produktov a rýb
 12. Operátor zariadenia na spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny
 13. Operátor zariadenia na spracovanie kávy a čaju
 14. Operátor zariadenia na výrobu cukru
 15. Operátor zariadenia na výrobu chleba, pečiva a múčnych výrobkov
 16. Operátor zariadenia na výrobu kakaa, čokolády a cukroviniek
 17. Operátor zariadenia na výrobu krmovín pre zvieratá
 18. Operátor zariadenia na výrobu liehovín
 19. Operátor zariadenia na výrobu mliečnych výrobkov
 20. Operátor zariadenia na výrobu mlynských výrobkov
 21. Operátor zariadenia na výrobu nealkoholických nápojov
 22. Operátor zariadenia na výrobu piva
 23. Operátor zariadenia na výrobu rastlinných a živočíšnych olejov a tukov
 24. Operátor zariadenia na výrobu škrobu a škrobových výrobkov
 25. Operátor zariadenia na výrobu vína
 26. Pekár
 27. Pomocný pracovník v potravinárskej výrobe
 28. Porážač, vykosťovač
 29. Predavač mäsa a rýb
 30. Riadiaci pracovník (manažér) v potravinárskej výrobe
 31. Sladovník a pivovarník
 32. Spracovateľ čaju
 33. Spracovateľ hrozna, vinár
 34. Spracovateľ hydiny
 35. Spracovateľ korenín a húb
 36. Spracovateľ mlieka a výrobca mliečnych výrobkov
 37. Spracovateľ obilia (mlynár)
 38. Spracovateľ olejnín, lisovač
 39. Spracovateľ ovocia a zeleniny
 40. Spracovateľ rýb
 41. Spracovateľ strukovín a okopanín
 42. Spracovateľ tabaku a výrobca tabakových výrobkov
 43. Špecialista kontroly, hygieny, kvality a bezpečnosti v potravinárstve
 44. Špecialista logistik v potravinárskej výrobe
 45. Špecialista pre riadenie výroby pokrmov, polotovarov a jedál
 46. Špecialista technológ v potravinárskej výrobe
 47. Špecialista údržby v potravinárskej výrobe
 48. Špecialista výskumu a vývoja v potravinárskej výrobe
 49. Technik kontroly v potravinárskej výrobe
 50. Technik údržby v potravinárskej výrobe
 51. Technológ v potravinárskej výrobe
 52. Výrobca čokolády a čokoládových cukroviniek
 53. Výrobca nečokoládových cukroviniek
 54. Výrobca trvanlivého pečiva

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.