Operátor strojov na výrobu minerálnych vlákien a stavebných materiálov

    Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
    v rámci operačného programu ľudské zdroje.