Operátor zariadenia na výrobu rastlinných a živočíšnych olejov a tukov

    Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
    v rámci operačného programu ľudské zdroje.