Operátor zariadenia na výrobu rastlinných a živočíšnych olejov a tukov

Sektorová rada
Sektorová rada

Sektorová rada pre potravinárstvo

Sociálny partner
Republiková únia zamestnávateľov

Republiková únia zamestnávateľov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.