Mechanik, opravár klimatizačných a chladiarenských zariadení

    Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
    v rámci operačného programu ľudské zdroje.