Odborný pracovník samosprávy pre oblasť školstva a športu

    Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
    v rámci operačného programu ľudské zdroje.