Riadiaci pracovník (manažér) vo výrobe výrobkov a stavieb z dreva

    Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
    v rámci operačného programu ľudské zdroje.