Špecialista výskumu a vývoja vo výrobe drevených konštrukcií

    Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
    v rámci operačného programu ľudské zdroje.