Mechanik, opravár kancelárskej techniky (resp. organizačnej a výpočtovej techniky)

    Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
    v rámci operačného programu ľudské zdroje.