Autorizovaný inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb

    Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
    v rámci operačného programu ľudské zdroje.