Pomocný pracovník v hutníckej a zlievarenskej výrobe

    Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
    v rámci operačného programu ľudské zdroje.