Operátor strojov na výrobu keramických, porcelánových hmôt a glazúr

    Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
    v rámci operačného programu ľudské zdroje.