Špecialista údržby v celulózo-papierenskej výrobe

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.