Riadiaci pracovník (manažér) hotela, botela a motela

    Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
    v rámci operačného programu ľudské zdroje.