Špecialista konštruktér strihovej dokumentácie v odevnej výrobe

    Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
    v rámci operačného programu ľudské zdroje.