Ladič a údržbár klavírov a klávesových nástrojov (hudobných nástrojov)

    Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
    v rámci operačného programu ľudské zdroje.