Ladič a údržbár klavírov a klávesových nástrojov (hudobných nástrojov)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.