Mechanik, opravár zabezpečovacích a oznamovacích zariadení v doprave

    Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
    v rámci operačného programu ľudské zdroje.