Mechanik, opravár zabezpečovacích a oznamovacích zariadení v doprave

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.