Riadiaci pracovník (manažér) riešení informačných technológií

    Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
    v rámci operačného programu ľudské zdroje.