Záhradník - pestovateľ jedlých húb, aromatických a liečivých rastlín

    Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
    v rámci operačného programu ľudské zdroje.