Operátor poľnohospodárskeho stroja a zariadenia (okrem traktoristu a kombajnistu)

    Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
    v rámci operačného programu ľudské zdroje.