Operátor poľnohospodárskeho stroja a zariadenia (okrem traktoristu a kombajnistu)

Sektorová rada
Sektorová rada

Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov

Sociálny partner
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.