Majster (revírnik) v ťažobnom priemysle (okrem elektroúdržby a strojnej údržby)

    Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
    v rámci operačného programu ľudské zdroje.