Majster (revírnik) v ťažobnom priemysle (okrem elektroúdržby a strojnej údržby)

Sektorová rada
Sektorová rada

Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu

Sociálny partner
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy

Asociácia priemyselných zväzov a dopravy

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.