Operátor štiepkovačov a pojazdných zariadení na výrobu energetickej štiepky

    Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
    v rámci operačného programu ľudské zdroje.