Tvorca bábok

Sektorová rada
Sektorová rada

Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel

Sociálny partner
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.