Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Špecialista rozvoja priemyslu a obchodu

Sektorová rada
Sektorová rada

Sektorová rada pre verejné služby a správu

Sociálny partner
Združenie miest a obcí Slovenska

Združenie miest a obcí Slovenska

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.