Foniater

Sektorová rada
Sektorová rada

Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby

Sociálny partner
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky (AZZZ SR)

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky (AZZZ SR)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.