Špecialista ochrany a analýzy platidiel

Sektorová rada
Sektorová rada

Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo

Sociálny partner
Republiková únia zamestnávateľov

Republiková únia zamestnávateľov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.