Odborný pracovník pre správu zásob peňazí

Sektorová rada
Sektorová rada

Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo

Sociálny partner
Republiková únia zamestnávateľov

Republiková únia zamestnávateľov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.