Správca informačného systému

Sektorová rada
Sektorová rada

Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie

Sociálny partner
Republiková únia zamestnávateľov

Republiková únia zamestnávateľov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.