Pracovník v ťažbovej činnosti v lesníctve

Sektorová rada
Sektorová rada

Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

Sociálny partner
Republiková únia zamestnávateľov

Republiková únia zamestnávateľov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.