Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Schválené národné štandardy zamestnaní v XIV. etape tvorby a revízie

07.12.2021

V termíne  od 19. júla do  8. augusta 2021. Schvaľovala Aliancia sektorových rád v rámci XIV. etapy 23 národných štandardov zamestnaní (ďalej „NŠZ“), vytvorených a revidovaných v rámci Národného projektu SRI v období september 2021.

Karty NŠZ sú k dispozícii v informačnom systéme SRI, zoznam zverejnených NŠZ v rámci projektu je dostupný tu.

Prehľad zverejnených NŠZ v XIV. etape je tu:

Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu

 1. Riadiaci pracovník (manažér) v geologickom prieskume a výskume

Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože

 1. Kvalitár, kontrolór textilu a odevov
 2. Operátor stroja na pletenie (pletiar)

Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

 1. Kvalitár, kontrolór výrobkov z dreva

Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch

 1. Riadiaci pracovník (manažér) pre styk s verejnosťou
 2. Špecialista internetového predaja

Sektorová rada pre dopravu, logistiku a poštové služby

 1. Riadiaci pracovník (manažér) v poštových službách
 2. Riadiaci pracovník (manažér) v železničnej infraštruktúre
 3. Špecialista pre správu a údržbu železničnej infraštruktúry
 4. Riadiaci letovej prevádzky

Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku a manažment

 1. Hlavný projektový manažér
 2. Špecialista odmeňovania a benefitov
 3. Odborný pracovník pre monitoring a vymáhanie pohľadávok
 4. Operátor dát

Sektorová rada pre zdravotníctvo a sociálne služby

 1. Dermatovenerológ
 2. Diabetológ
 3. Internista
 4. Lekár pracovného lekárstva
 5. Sestra špecialistka v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých
 6. Všeobecný lekár pre deti a dorast – Pediater
 7. Zdravotnícky laborant vo vyšetrovacích metódach v histopatológii
 8. Zdravotnícky záchranár bez špecializácie

Sektorová rada pre remeslá a osobné služby

 1. Tlmočník cudzích jazykov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.