Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Schválené národné štandardy zamestnaní v X. etape tvorby a revízie

03.12.2021

V termíne  od 8. apríla do 4. mája 2021. Schvaľovala Aliancia sektorových rád v rámci X. etapy 65 národných štandardov zamestnaní (ďalej „NŠZ“), vytvorených a revidovaných v rámci Národného projektu SRI v období september 2021.

Karty NŠZ sú k dispozícii v informačnom systéme SRI, zoznam zverejnených NŠZ v rámci projektu je dostupný tu.

Prehľad zverejnených NŠZ v X. etape je tu:

Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov

 1. Chovateľ a cvičiteľ psov
 2. Likvidátor pôvodcov chorôb a škodcov
 3. Záhradník – pestovateľ okrasných rastlín a drevín
 4. Agromechatronik
 5. Zoológ

Sektorová rada pre potravinárstvo

 1. Riadiaci pracovník (manažér) v potravinárskej výrobe
 2. Operátor zariadenia na výrobu mliečnych výrobkov

Sektorová rada Textil, odevy, obuv a spracovanie kože

 1. Operátor stroja na farbenie a bielenie tkanín a odevov

Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

 1. Majster (supervízor) v lesníctve
 2. Technik pre pestovateľskú činnosť v lesníctve

Sektorová rada Celulózo – papierenský a polygrafický priemysel

 1. Kvalitár, kontrolór v polygrafickej výrobe

Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo

 1. Jadrár
 2. Operátor redukovne vo valcovniach
 3. Zlievač, formovač

Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie

 1. Majster (supervízor) vo vodárenstve

Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu

 1. Autorizovaný geodet a kartograf
 2. Dláždič
 3. Asistent stavbyvedúceho
 4. Izolatér

Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch

 1. Pracovník cestovnej kancelárie, agentúry
 2. Someliér

Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby

 1. Doručovateľ zásielok, poštár
 2. Riadiaci pracovník (manažér) v mestskej hromadnej doprave
 3. Technický špecialista v mestskej hromadnej doprave
 4. Triedič zásielok
 5. Vodič taxislužby

Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel

 1. Reportér
 2. Reštaurátor artefaktov kultúrneho dedičstva výtvarného charakteru
 3. Reštaurátor predmetov historickej a kultúrnej hodnoty (okrem artefaktov kultúrneho dedičstva výtvarného charakteru)
 4. Výtvarný (umelecký) redaktor
 5. Umelecký čalúnnik, dekoratér

Sektorová rada pre Vzdelávanie, výchovu a šport

 1. Poradca pre zdravý životný štýl

Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku a manažment

 1. Odborný pracovník pre správu a vymáhanie pohľadávok
 2. Fakturant
 3. Finančný kontrolór
 4. Špecialista štatistik (okrem menovej a finančnej štatistiky)
 5. Špecialista v oblasti správy a vymáhania pohľadávok
 6. Sprostredkovateľ prenájmu obchodného priestoru
 7. Stenotypistka, zapisovateľka
 8. Asistent daňového poradcu
 9. Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti finančného plánovania a kontrolingu
 10. Špecialista podnikový ekonóm
 11. Administratívny pracovník vo výrobe

Sektorová rada pre zdravotníctvo a sociálne služby

 1. Gastroenterológ
 2. Lekár samosprávneho kraja
 3. Pediatrický oftalmológ
 4. Všeobecný lekár pre dospelých
 5. Animoterapeut
 6. Opatrovateľ detí v domácnosti a v teréne
 7. Opatrovateľ detí v zariadeniach
 8. Riadiaci pracovník (manažér) v zariadeniach starostlivosti o deti
 9. Riadiaci zdravotnícky pracovník – laboratórny diagnostik
 10. Riaditeľ zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Sektorová rada Remeslá a osobné služby

 1. Detektív špecialista
 2. Kozmetik
 3. Operátor pultu centrálnej ochrany
 4. Pracovník fyzickej ochrany majetku (strážnik)
 5. Pracovník fyzickej ochrany osôb (ochranca)
 6. Pracovník zásahovej skupiny pultu centrálnej ochrany
 7. Revízny technik komínov
 8. Riadiaci pracovník v oblasti strážnych a detektívnych služieb
 9. Vrátnik
 10. Zlatník, klenotník
 11. Barber
 12. Pracovník obsluhy čistiaceho stroja

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.