Schválené národné štandardy zamestnaní v III. etape tvorby a revízie

02.12.2021

V termíne od 23. októbra do 11. novembra 2020. Schvaľovala Aliancia sektorových rád v rámci III. etapy 39 národných štandardov zamestnaní (ďalej „NŠZ“), vytvorených a revidovaných v rámci Národného projektu SRI.

Karty NŠZ sú k dispozícii v informačnom systéme SRI, zoznam zverejnených NŠZ v rámci projektu je dostupný tu.

Prehľad zverejnených NŠZ v III. etape je tu:

Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu

 1. Pomocný pracovník v bani
 2. Lamač
 3. Vŕtač

Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože

 1. Pomocný pracovník v textilnej a odevnej výrobe
 2. Technik polotovarov a výšiviek v odevnej výrobe

Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

 1. Pracovník v semenárstve, škôlkarstve a drobnej lesnej výrobe
 2. Riadiaci pracovník (manažér) útvaru lesníckej výroby

Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel

 1. Špecialista technológ v celulózo-papierenskej výrobe

Sektorová rada pre chémiu a farmáciu

 1. Anorganický chemik
 2. Farmaceutický laborant bez špecializácie

Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo

 1. Hutník operátor, údržbár

Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu

 1. Stavebný klampiar
 2. Geodet (vedecký pracovník)

Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby

 1. Administratívny pracovník v mestskej hromadnej doprave
 2. Revízor vo verejnej osobnej doprave
 3. Stevard v osobnej železničnej doprave
 4. Vodič električky
 5. Kuriér

Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo

 1. Archeológ (okrem výskumu)
 2. Lektor v múzeu a galérii
 3. Muzeológ
 4. Výskumník archeológ
 5. Ilustrátor

Sektorová rada pre zdravotníctvo a sociálne služby

 1. Cievny chirurg
 2. Detský chirurg
 3. Farmaceutický laborant v lekárenstve bez špecializácie
 4. Farmaceutický laborant vo vyšetrovacích metódach v toxikológii a farmakológii
 5. Kardiochirurg
 6. Lekár paliatívnej medicíny
 7. Pediatrický anestéziológ
 8. Pediatrický neurológ
 9. Psychiater
 10. Sestra špecialistka v komunitnom ošetrovateľstve
 11. Sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti o dialyzovaných pacientov
 12. Telovýchovný lekár
 13. Traumatológ
 14. Verejný zdravotník špecialista v environmentálnom zdraví
 15. Zubný asistent
 16. Verejný zdravotník bez špecializácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.